FINANCOVANIE VOZIDIEL A FINANČNÉ SLUŽBY MAHINDRA FINANCE

 

Kto bude financovať vaše vozidlo?

 

Financovanie MAHINDRA Finance je realizované v spolupráci so spoločnosťou UniCredit Leasing.

Úlohou MAHINDRA Finance je vždy pripraviť finančný produkt, ktorý podporuje obchodnú politiku predaja značky MAHINDRA na Slovensku. V tomto procese sa snažíme poznať potreby a očakávania zákazníka a podľa toho navrhnúť financovanie.

 

Prečo financovanie cez MAHINDRA Finance?

 

Financovanie je zamerané na vytvorenie čo najvýhodnejšej ceny pre zákazníka, aby sme vybudovali pozitívny vzťah a vernosť zákazníka k automobilom značky MAHINDRA.
Preto je financovanie prostredníctvom služby MAHINDRA Finance výhodné pre zákazníka. Značka MAHINDRA pripravuje pre svojich zákazníkov zaujímavé finančné produkty MAHINDRA Finance v kombinácii so zaujímavou cenou vozidla, čo dáva zákazníkovi značky MAHINDRA výhodu pred ostatnými značkami.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

telefón:

02 / 60 10 17 11, 15

e-mail:

info@slovlada.sk

Adresa:

Autosalón Bratislava

Polianky 11
841 01 Bratislava